Rozpis

Rozpis ve formátu pdf nebo doc. Přihláškový formulář ke stažení zde.

Pořadatelský orgán: Český svaz orientačních sportů ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů České republiky
Pořadatelský subjekt: SOK TJ Turnov (TUV)
Spolupořadatel: město Turnov

Datum: Středa 11. června 2014

Shromaždiště: hala TJ Turnov – Skálova 207
GPS: 50°35'27.342"N, 15°9'38.387"E
(šatny – kryté hlediště LA stadionu,
mytí – šatny LA stadionu + sokolovna,
občerstvení – v cíli šťáva + kiosek)

Příjezd: Možno využít ČD, dálkové spoje autobusové dopravy, os.auta
Parkování: Osobní auta - částečně v ulicích Skálova, Husova a Žižkova, částečně parkoviště za hotelovou školou (50°35'39.628"N, 15°9'44.812"E)
Autobusy - u autobus.nádraží - 50°35'19.561"N, 15°9'10.746"E

Start: Intervalový, v 11:30 start prvních závodníků
Mapa: Šetřilovsko, měřítko 1:5 000, ekvidistance 2,5 m, stav květen 2014
Terén: les, park, zástavba (POZOR – svah místy přechází do vysoké opukové stěny – shora není patrné !!!, všechny kategorie přebíhají silnici – bude omezena rychlost a přítomna Městská policie. V prostoru je nepřekonatelný vodní náhon (použít pouze most nebo lávku))

Kategorie:
D7 – mladší žactvo (děvčata)
6. – 7. ročník ZŠ, rok narození 2002, 2001, 2000
prima, sekunda víceletých gymnázií

D9 – starší žactvo (děvčata)
8. – 9. ročník, rok narození 2000, 1999, 1998, 1997
tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda šestiletých gymnázií

DS – studenti (děvčata)
1. – 4. ročník středních škol, rok narození 1998, 1997, 1996, 1995,
1994, kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií

H7 – mladší žactvo (hoši)
6. – 7. ročník ZŠ, rok narození 2002, 2001, 2000
prima, sekunda víceletých gymnázií

H9 – starší žactvo (hoši)
8. – 9. ročník, rok narození 2000, 1999, 1998, 1997
tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda šestiletých gymnázií

HS – studenti (hoši)
1. – 4. ročník středních škol, rok narození 1998, 1997, 1996, 1995,
1994, kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií

Open Nenáročná veřejná nesoutěžní kategorie bez omezení věku

Přihlášky: Formulář přihlášky je ke stažení zde.
Vyplněnou přihlášku (soubor formát xls) a zároveň oscanovanou přihlášku s podpisem a razítkem školy zašlete do 27.5. 2014 na email rl@romanlanger.cz, jana.rokyt@seznam.cz.

předmět zprávy: PRIHLASKA_PREBOR_SKOL_RF
(V případě že nebude spolu se souborem (xls) přihlášky zaslána také kopie s podpisem a razítkem školy, předloží vedoucí jednotlivých družstev originál přihlášky při prezentaci družstva školy).
Akceptované přihlášky budou zveřejněny na stránkách závodu

Ubytování: Pořadatel ubytování nezabezpečuje. V případě potřeby
kontaktujte pořadatele závodu na e-mail: jana.rokyt@seznam.cz
případně na telefon +420 606 160 239

Účast: Školy, které se umístily na 1. až 6. místě v roce 2012/13, vybojovaly právo startu dvou škol daného kraje v celostátním finále ve školním roce 2013/2014:

V závodě mohou být uděleny divoké karty za neobsazené postupové pozice.

Vklad: Za závodníky startující v družstvech jednotlivých škol se vklad nevybírá. Symbolický vklad 30 Kč se vybírá pouze za závodníka v kategorii Open.

Systém ražení: Bude použit elektronický systém SportIdent. Pokud závodník nevlastní svůj čip SI, bude mu zapůjčen. Požadavek o zapůjčení je nutno uvést v přihlášce. U závodníků, kteří vlastní čip SI se číslo tohoto čipu uvede v přihlášce.

Pravidla: Soutěží se podle pravidel ČSOS (k dispozici na www.orientacnibeh.cz).
Pro určení žáků do jednotlivých kategorií platí pravidlo:
V dané kategorii mohou startovat žáci příslušného ročníku a příslušného roku narození, přičemž obě podmínky musí platit současně. Závodníci nemohou startovat ve vyšší věkové kategorii.

Hodnocení: V soutěži družstev bodují v každé kategorii vždy dva nejlepší závodníci. Body se přidělují podle počtu zúčastněných družstev škol (A, B, C atd.) krát 2 (znamená to, že v případě 12 družstev se prvnímu v kategorii přidělí 24 bodů a dalšímu o bod méně). Třetí, čtvrtý a pátý závodník družstva již body nezískávají. Body se přidělují pro každou kategorii zvlášť a poté se sečtou body, které získala škola v jednotlivých kategoriích. V případě rovnosti bodů v soutěži družstev rozhoduje o pořadí nižší součet časů bodujících členů družstva.
Body do soutěže družstev se sčítají:

  1. v kategorii (D7, H7 + D9, H9) žáci
  2. v kategorii (DS, HS) studenti

Vítězové jednotlivců se vyhlašují samostatně v jednotlivých kategoriích.

Funkcionáři:


Informace: http://www.prebor-ob.mzf.cz/

Předpokládaný časový průběh sportovní akce