Pravidla

Přebor škol v orientačním běhu je náborová akce pro školní kolektivy s možností postupu až na úroveň celostátního finále. Vítěz celostátního finále má možnost účasti na mezinárodním přeboru škol. Předpokládá se tříúrovňová soutěž se snahou o co největší účast školních družstev.Okresní kola a krajská kola zajistí krajské svazy orientačního běhu. Celostátní finále pak Český svaz orientačního běhu ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů České republiky.

Pro školní rok 2013/2014 jsou stanoveny tyto pravidla:

 1. Soutěží se podle pravidel ČSOS (k dispozici na www.orientacnibeh.cz)
 2. Pro určení žáků do jednotlivých kategorií platí, že v dané kategorii mohou startovat žáci příslušného ročníku a příslušného roku narození, přičemž obě podmínky musí platit současně. Závodníci nemohou startovat ve vyšší věkové kategorii!
 3. Účast:
  • V okresních kolech startuje v družstvu školy neomezený počet závodníků.
  • V krajském a republikovém finále může startovat v družstvu školy v každé kategorii 5 závodníků.
  • Krajského kola se může zúčastnit (a bude i hodnocena) každá škola, bez ohledu na to, zda-li se zúčastnila okresního kola
  • Každé družstvo vede 1 vedoucí starší 18 let pověřený ředitelstvím příslušné školy.
 4. Hodnocení:
  • Do soutěže družstev ve všech kategoriích bodují vždy dva nejlepší závodníci! Již od okresních kol se body přidělují podle počtu zúčastněných družstev. Výsledný počet bodů závodnika je roven počtu družstev * 2 (Znamená to, že v případě 12 družstev se prvnímu v kategorii přidělí 24 bodů (~12*2) a dalšímu o bod méně. Další závodníci družstva, kteří již nebodují, body neberou, ale ani je neumořují. Je zaručeno, že každému družstvu budou přiděleny body!). Body se přidělují dle zúčastněných družstev pro každou kategorii zvlášť.
  • V případě rovnosti bodů v soutěži družstev rozhoduje o pořadí nižší součet časů bodujících členů družstva.
  • Body do soutěže družstev se sčítají:
   • v kategorii DII, HII (D5, H5) (postup jen do krajského kola)
   • v kategorii DIII, HIII + DIV, HIV (D7, H7 + D9, H9)
   • v kategorii DV, HV (DS, HS)
  • Vítězové jednotlivců se vyhlašují samostatně v jednotlivých kategoriích.

Kategorie

Přehled kategorií
název kategorie popis
DI D3 mladší děti (děvčata) 1. až 3. ročník ZŠ, rok narození 2007, 2006, 2005, 2004
DII D5 starší děti (děvčata) 4. – 5. ročník ZŠ, rok narození 2004, 2003, 2002
DIII D7 mladší žactvo (děvčata) 6. – 7. ročník ZŠ, rok narození 2002, 2001, 2000 prima, sekunda osmiletých gymnázií
DIV D9 starší žactvo (děvčata) 8. – 9. ročník, rok narození 2000, 1999, 1998, 1997 tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda šestiletých gymnázií
DV DS studenti (děvčata) 1. – 4. ročník středních škol, rok narození 1998, 1997, 1996, 1995, 1994 kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií
H H3 mladší děti (hoši) 1. až 3. ročník ZŠ, rok narození 2007, 2006, 2005, 2004
HII H5 starší děti (hoši) 4. – 5. ročník ZŠ, rok narození 2004, 2003, 2002
HIII H7 mladší žactvo (hoši) 6. – 7. ročník ZŠ, rok narození 2002, 2001, 2000 prima, sekunda osmiletých gymnázií
HIV H9 starší žactvo (hoši) 8. – 9. ročník, rok narození 2000, 1999, 1998, 1997 tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda šestiletých gymnázií
HV HS studenti (hoši) 1. – 4. ročník středních škol, rok narození 1998, 1997, 1996, 1995, 1994 kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií

[Zdroj: Komise rozvoje orientačního běhu]